SOSYAL MEDYA ZARARLARI

Hayatımızın her alanında var olan ve vazgeçilmezler arasında ilk sıralarda yer alan sosyal medya sürekli değişim ve gelişim göstermesi ile artık insanlar çok daha fazla anlam sahibi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medya sayesinde insanlar artık çok fazla olanaklara sahip olmakla beraber kişiler için çok fazla alışkanlık haline gelmektedir. Sosyal medya günümüzde insanların hayatını kolaylaştıran bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak her hususun bir artısı olması gibi bir de eksi yönleri bulunmaktadır.

Peki sosyal medyanın zararları yani eksi yönleri neler olarak karşımıza çıkmaktadır? İnsanlar için sosyal medyanın hayatı kolaylaştırdığından söz etmiştik. Bunlardan bir tanesi bilgi erişim kolaylığı olarak bilinmektedir. Ancak bu faktörün bir de olumsuz yanı şu ki bilgi erişim kolaylığı sayesinde yaş sınırlaması olmadan büyük ya da küçük herkes istediği bilgiye istediği anda ulaşabilmektedir. Bunun için her hangi bir önlem olmaması yaşları henüz olgunluğa ermemiş kişilerin gelişimi açısından sakıncalı olarak nitelendirilmektedir. Sosyal medyanın zararları olarak ilk sıralarda bu madde yer almaktadır.

sosyal-medya

İkinci bir faktör olaraksa sosyal medyadaki yani sosyal medya paylaşımı için sitelerin sağladığı olumsuz faktörler yer almaktadır. Kişiler bu sosyal paylaşım siteleri yüzünden sosyalleştiğini düşünürken aslında kişiler arasındaki iletişim bağlarının kopmasını bir o kadar kolaylaştırmakta ve bu zamanın kısa süreye indirmektedir. Kişiler bu sosyal paylaşım siteleri sebebi ile bulundukları ortamlardan, tükettikleri yiyeceğe, yanında bulundukları arkadaşlardan, gün boyunca yaptıkları işlere kadar pek çok şeyi paylaşma içgüdüsü içinde hareket etmeye başlamışlardır. Bu yetişkinleri örnek olan küçük bireyler için olumsuz bir faktör olup sosyal medyanın zararlarıarasında yerini almaktadır.

Sosyal medyanın zararları arasında bağımlılık faktörü yer almaktadır. Örneğin; başlıca bildiğimiz bağımlılık maddeleri alkol, sigara gibi unsurlardır. Kişilere bunlar bıraktırıldığı zaman kişinin davranışlarında etrafındakilere karşı pek çok olumsuz davranışı tespit edilmektedir. Bunun gibi sosyal medyanın sağladığı pek çok farklı unsuru bırakan veya bıraktırılan bireyler agresif davranma, huysuzluk, kaba davranma gibi olumsuz davranışlarda bulunmakta oldukları gözlemlenen hususlar arasında yer almaktadır.

Yapılan araştırmalara göre kişilerin davranışlarında bir takım olumsuzluklar gözlenmektedir. Bunlardan bir tanesi yeme içme alışkanlıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişiler sosyal medya sayesinde geçirdiği zamanın tam olarak farkına varamaması ile beraber beslenme düzenlerini kötü yönde etkilenmesine sebep olmaktadırlar. Bu şekilde sağlıksız bireyler doğru beslenemediği için de sağlıklı düşünemeyen bireyler gün geçtikçe sayısının artması araştırma sonuçlarına yansımaktadır.

Bir diğer faktör olaraksa sosyal medyanın öneminin giderek artması ile boşanmaların da giderek artması sosyal medyanın zararları başlığı altında yerini almaktadır. Sosyal paylaşım siteleri sebebi ile evdeki iletişimin kopması ve bireylerin kendini kontrol edememesi yüzünden bireylerin birbirlerine karşı hem güven sorunu yaşamalarına hem de bu gibi pek çok sebebin ortaya çıkması ile boşanmaların artmasına neden olmaktadır.

Leave a Comment